Aktualności

Podpisanie umów projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka”

We wtorek 1 grudnia 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka”. Zgdonie ze złożonym wnioskiem całkowita wartość planowanej inwestycji wynosi 1.035.976,84 złotych, z czego ponad 605.363,99 złotych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Umowę z zarządem województwa warmińsko-mazurskiego, reprezentowanym przez Mirona Sycza oraz Marcina Kuchcińskiego, na kompleksową modernizację energetyczną budynku podpisał starosta kętrzyński Michał Kochanowski, wicestarosta Andrzej Lewandowski oraz skarbnik powiatu kętrzyńskiego Bogusław Lichocki.

Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego podpisującego umowę o dofinansowanie
Zdjęcie przedstawia wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego podpisującego umowę o dofinansowanie

Umowa na realizację inwestycji podpisana

W dniu 10 lutego 2021 r. starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali umowę z firmą Karol Szymon Siłkowski „ARS” z Reszla na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka”. Wartość robót budowlanych wynosi: 904 069,68 zł. Przewidywany czas realizacji zadania: 1 marca 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r.

W trakcie realizacji inwestycji na wniosek wykonawcy i za zgodą Instytucji Zarządzającej została aneksowana umowa dotycząca zakończenia realizacji zadania. Przewidywany termin wykonania inwestycji po zmianach 1 marca 2021 – 22 października 2021 r.

Na zdjęciu od lewej: Karol Siłkowski - wykonawca, starosta kętrzyński - Michał Kochanowski oraz wicestarosta - Andrzej Lewandowski wraz z podpisanymi umowami na realizacje projektu